Một năm nữa lại sắp qua và chúng ta lại chuẩn bị đón chào một năm mới, nhìn lại năm cũ,  bạn hãy tự nhận xét mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Tại sao có những việc bạn chưa làm được? Giá trị của bạn với mọi người ra sao? Hãy đánh giá một cách chính xác nhất để tìm ra phương hướng thay đổi bản thân trong năm mới. Hãy cùng tìm hiểu phương pháp nâng tầm giá trị bản thân, để bạn sẽ trở thành một con người hoàn mới, có giá trị nhất định với mọi người và cuộc sống của chính bạn.