Trong nghệ thuật giao tiếp, kỹ năng từ chối là một điều gây khó khăn nhất cho bạn, bởi không ai muốn mình bị từ chối bất cứ điều gì cả. Vậy làm sao để có thể từ chối mà không làm người khác khó chịu hoặc gây ra tình huống "mất lòng"? Hãy cùng tìm hiểu nghệ thuật từ chối trong giao tiếp, để chúng ta có thể nói ra lời từ chối nhẹ nhàng và vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.