Trong xã hội ngày nay, khoảng cách giữa người và người dần trở nên xa hơn, một phần là do yếu tố công việc làm họ ngụp lặn trong hàng đống giấy tờ, tài liệu. Một phần khác là do yếu tố công nghệ tác động và quan trọng đó là việc không thích lắng nghe. Do vậy, sự thân thiết, gần gũi dần mất đi và tính hiệu quả trong giao tiếp cũng không còn nữa. Vậy làm sao để cải thiện điều đó, hãy nghiên cứu sâu hơn về kỹ năng lắng nghe - mấu chốt để thành công trong giao tiếp, để thấy tầm quan trọng của việc lắng nghe trong giao tiếp.